Nordiska Psalmodikonförbundet

Nordiska Psalmodikonförbundet finns även på Facebook och på Instagram!

Kontaktpersoner

Ordförande

Tommy Karlsson

070-7670420

c.tommy.karlsson@gmail.com


Sekreterare

Vidar Lundbeck

070-31 31 605

vidar@musikfamiljen.se

Kassör

Nils Brickarp

070-557 20 08

nilsr.bri@gmail.com


Årsmöte i Skänninge 2021

Den 4 och 5 september höll Nordiska Psalmodikonförbundet sitt årsmöte i Skänninge.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar fick vi en guidad tur i Skänninge under ledning av Olof Irander. Förbundet medverkade sedan under söndagens mässa som ägde rum i Vårfrukyrkan med anor från 1100 talet. 

Roligt att kunna ses igen efter ett långt uppehåll. Nu väntar ett nytt spännande verksamhetsår.

Här finns mer information! Länk till Institutet för språk och folkminnen.

Vill du bli medlem?

Medlemsavgift

125 kr/år (för familj på samma adress) samt utlandsmedlemmar.

Inkluderar två tidningar hemsända per år. Samt åtnjutande av kraftiga rabatter på strängar och inbjudan till möten. Dessutom siffernoter med stora siffror fås på begäran.


Nordiska Psalmodikonförbundet - Plusgiro    61 70 58-3

Man kan också betala med SWISH till nr  1231670355

Har du betalat medlemsavgift med bankgiro nyligen och inte hört något från oss - kontakta vår kassör

Nils Brickarp, 070-557 20 08, nilsr.bri@gmail.com


Alla kan lära sig spela detta instrument på tjugo minuter enligt Johannes Dillner, upphovsmannen..


Vi spelar - Ni sjunger. En härlig blandning av historia och spelning av psalmodikon. Ett program som passar alla åldrar. Bläddra vidare till Stockholmsgruppen , Hallarydsgruppen och Väderstadgruppen.


Har du några frågor?

Skriv gärna några rader till ordförande Tommy Karlsson c.tommy.karlsson@gmail.comNordic-American Psalmodikonforbundets hemsida

Protokoll från årsmötet 2020!