Nordiska Psalmodikonförbundet

Kontaktpersoner

 

Ordförande

Göran Carlström

070-689 04 08

goran.kelly@gmail.com

 

Sekreterare

Jane Jansson

08-917 378

jane.jansson@telia.com

 

Kassör

Elisabeth Jönsson

070-448 99 06

elisabethjonsson43@hotmail.com

Vill du bli medlem?

Medlemsavgift

100 kr/år för enskild medlem och 135 kr/år för familjemedlemskap. 135:- skr gäller för utlandsboende. 60:- för ungdom under 25 år.

Inkluderar två tidningar hemsända per år. Samt åtnyttjande av rabatter på strängar och inbjudan till möten.

 

Nordiska Psalmodikonförbundet

Plusgiro

61 70 58-3

Bankgiro

471-8961

 

Alla kan lära sig spela detta instrument på tjugo minuter enligt Johannes Dillner, upphovsmannen..

 

Vi spelar-Ni sjunger. En härlig blandning av historia, spelning av psalmodikon . 45 minuters program som passar alla åldrar. Bläddra vidare till Stockholmsgruppen.

 

Har du några frågor? Skriv gärna några rader till: goran.kelly@gmail.com

 

 

Nordic-American Psalmodikonforbundets hemsida