Nordiska Psalmodikonförbundet

Vill du bli medlem?

Medlemsavgift

100 kr/år för enskild medlem och 135 kr/år för familjemedlemskap. 135:- skr gäller för utlandsboende. 60:- för ungdom under 25 år.

Inkluderar två tidningar hemsända per år. Samt åtnyttjande av rabatter på strängar och inbjudan till möten.

 

Nordiska Psalmodikonförbundet

Plusgiro

61 70 58-3

Bankgiro

471-8961

 

Alla kan lära sig spela detta instrument på tjugo minuter enligt Johannes Dillner, upphovsmannen..

 

Vi spelar-Ni sjunger. En härlig blandning av historia, spelning av psalmodikon . 45 minuters program som passar alla åldrar. Bläddra vidare till Stockholmsgruppen.

 

KÖP VÅR DVD MED SJU SÅNGER/MELODIER INSPELAD I KYRKA (LINKÖPING) DÄR 11 (ELVA) SPELAR INSTRUMENTET OCH PUBLIKEN SJUNGER MED. EN RARITET ATT HA I SAMLINGEN. PASSAR UTMÄRKT TILL EGET BEHOV OCH SOM PRESENT ATT GE BORT. ENDAST 100:-. MEDLEMMAR 80:-. PRISET INKLUDERAR FRAKT OCH EMBALLAGE.

 

Har du några frågor? Skriv gärna några rader till: goran.kelly@gmail.com

 

 

Nordic-American Psalmodikonforbundets hemsida